210304.alu-voedselproductie

GROEI INTERNATIONALE GLASTUINBOUW ZET DOOR!

We zien ondanks corona toch nog altijd veel beweging in één branche: die van de glastuinbouw. Ondanks de fysieke beperkingen staan tuinbouwprojecten internationaal niet stil. De motor achter die ontwikkeling: de steeds urgenter wordende vraag naar gezond voedsel en de productie hiervan.

Misschien levert corona zelfs wel een bijdrage aan de grote vlucht die de kassenbouw wereldwijd momenteel nog altijd neemt. Onder invloed van het virus zijn we ons meer bewust geworden van gezonde voeding. Producten uit een overdekte kas spelen daar een grote rol in. Een opvallend bericht in het nieuws van de laatste tijd was de toegenomen interesse voor verse groenten, die ten koste lijken te gaan van afhaalmaaltijden. Ook voedselveiligheid is onverminderd een issue. In temperatuur gecontroleerde kassen is het veel eenvoudiger om controle uit te oefenen op de kwaliteit van groenten.

Nederlandse knowhow

In eerste instantie leek corona een spaak in het wiel te steken van kassenbouwbedrijven die internationaal aan de weg timmeren. De logistiek kon niet meer gegarandeerd worden. Inmiddels loopt de trein weer. Nederlandse knowhow is belangrijk om de vele miljarden monden in de wereld te voeden met verse groenten.

Dat Nederlandse bedrijven nog volop perspectief voor verdere groei zien, bleek wel uit de aankondiging van Dutch Greenhouse Delta. Het samenwerkingsverband van exporterende Hollandse tuinbouwtoeleveranciers heeft begin dit jaar vier nieuwe deelnemers mogen begroeten.

Groei in Engeland

Nog een ander bericht dat positief is voor de glastuinbouw: Engeland is druk bezig om in haar eigen voedselproductie te voorzien. Aan de overkant van het Kanaal wordt flink geïnvesteerd in uitbreiding van het glasareaal. De Brexitmaatregelen maken het minder gemakkelijk om groenten naar het Verenigd Koninkrijk te exporteren. Kassenbouwbedrijven rapporteren daarom een opvallende groei in het aantal projecten in Engeland.

Hoe verder?

De teelt in Westland, het grootste aaneengesloten glastuinbouwgebied ter wereld, wordt al een groot aantal jaren bedreigd. De verstedelijking van de regio belemmert de verdere groei van tuinbouwondernemers. Of die ruimte nog altijd nodig is, is de vraag. Onder invloed van local for local vinden overheden wereldwijd het ook efficiënter om de productie van verse groenten in eigen huis te houden. Dat maakt dat we de groei van de kassenbouwsector positief in zien. En daarmee ook de vooruitzichten voor onze eigen onderneming!

Typ hier je zoekopdracht en druk op enter. Bezoek voor losse producten onze webshop.