esg-project-az

Alumat Zeeman zet versterkt in op de circulaire economie

Met onze toetreding tot de BOAL Group krijgen we nog meer mogelijkheden om onze duurzame ambities in de praktijk te brengen. Het verlagen van de milieu footprint staat hoog genoteerd bij de groep. Een van de concrete projecten waar ook Alumat Zeeman van kan profiteren is het ESG project.

ESG staat voor Environment, Social en Governance. Het is een term die internationaal gebruikt wordt in het kader van duurzaamheid. Onderwerpen als klimaat en de beschikbaarheid van grondstoffen zijn er logische onderdelen van. Ook BOAL Group is actief op ESG-gebied. In een aantal werkgroepen buigen collega’s zich over de ESG uitdagingen.

Ook voor Alumat Zeeman van belang
Binnen BOAL Group is aluminium een veel gebruikt materiaal. Belangrijk voordeel van aluminium is dat het herbruikbaar is. Daardoor gaat het materiaal in principe oneindig mee. Ook bij Alumat Zeeman kunnen we ons voordeel doen met de kennis die BOAL Group ontwikkelt, als producent die veel aluminium verwerkt. We zijn vertegenwoordigd in de werkgroepen om expertise over hergebruik ook binnen Alumat Zeeman toe te passen. Niet alleen omdat we zelf vinden dat we die verantwoordelijkheid hebben. Ook omdat klanten steeds vaker vragen stellen over de herkomst een milieu-impact van materialen. Wordt vervolgd!

az-esg-2022

Typ hier je zoekopdracht en druk op enter. Bezoek voor losse producten onze webshop.